Khung lan can sắt mỹ thuật

Màu sắc kim loại Vina TPK

Chúng tôi có thể sơn và tạo nhiều màu khác nhau cho sản phẩm, tuỳ ý các nhà phân phối lựa chọn. Bởi vì cách gọi của kim loại khác nhau nên Vina TPK chỉ lấy mẫu đơn giản và không đặt tên

14.000 

Đế 33mm
Lỗ vuông 14mm
Vật liệu Nhôm
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can balcon cổ điển

Thanh kim loại xoắn 2 đầu STB19

Height 1117x12mm
Xoắn 2x152mm
Vật liệu Đặc, rỗng
Màu sắc nhiều màu

Thanh lan can balcon cổ điển

Thanh lan can cụm quả trám CM04

10.000 

Height 1117x12mm
Quả Trám 127x12,7mm
Vật liệu Đặc, rỗng
Màu sắc nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can cụm quả trám CM05

LxW 1118x45mm
Trang trí 203mm
Vật liệu Sắt đặc,rỗng
Màu sắc Đen

Thanh lan can balcon cổ điển

Thanh lan can cụm quả trám CM06

Height 1118x50mm
Xoắn 203mm
Vật liệu Đặc, rỗng
Màu sắc nhiều màu

Thanh lan can balcon cổ điển

Thanh lan can kim loại STB20

Height 1117x12mm
Trang trí 152mm
Vật liệu Đặc, rỗng
Màu sắc nhiều màu

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business