Khung lan can sắt mỹ thuật

Màu sắc kim loại Vina TPK

Chúng tôi có thể sơn và tạo nhiều màu khác nhau cho sản phẩm, tuỳ ý các nhà phân phối lựa chọn. Bởi vì cách gọi của kim loại khác nhau nên Vina TPK chỉ lấy mẫu đơn giản và không đặt tên

14.000 

Đế 33mm
Lỗ vuông 14mm
Vật liệu Nhôm
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can cụm quả trám CM03

60.000 

LxW 1117x12mm
Trang trí Qủa trám, củ
Vật liệu Sắt
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can cụm quả trám CM05

LxW 1118x45mm
Trang trí 203mm
Vật liệu Sắt đặc,rỗng
Màu sắc Đen

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can ép bụng CH02

45.000 

LxW 1117x12mm
Trang trí Ép bụng
Vật liệu Sắt rỗng
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can STB-15

20.500 

LxW 1117x12mm
Trang trí 50x25mm
Vật liệu Sắt
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can STB-16

LxW 1117x12mm
Trang trí 50x25mm
Vật liệu Sắt
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can STB21

LxW 1118x25mm
Trang trí 50mm
Vật liệu Sắt đặc
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can STC 15

54.000 

LxW 1117x25mm
Trang trí 25mm
Vật liệu Sắt rỗng
Màu sắc Nhiều màu

Thanh lan can củ phụ kiện sắt

Thanh lan can STC16

56.000 

LxW 1117x25mm
Phụ kiện 25mm
Vật liệu Sắt
Màu sắc Nhiều màu

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business