Khung lan can sắt mỹ thuật

Màu sắc kim loại Vina TPK

Chúng tôi có thể sơn và tạo nhiều màu khác nhau cho sản phẩm, tuỳ ý các nhà phân phối lựa chọn. Bởi vì cách gọi của kim loại khác nhau nên Vina TPK chỉ lấy mẫu đơn giản và không đặt tên

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cán nguội CN01

250.000 

Height 1224mm
Phụ kiện 76mm
Vật liệu Sắt đặc
Cán nguội Răng ngựa

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cầu thang QC02

LxW 1200x50mm
Côn 70mm
Cân nặng 8,16kg
Màu sắc Đen, đồng
 

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cầu thang QC03

Height 1220mm
Côn 302mm
Vật liệu Sắt đặc
Màu sắc đen saatin

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cầu thang VT02

Height 1118x14mm
Quả Trám 127mm
Côn ống 140mm
Cán trơn Răng ngựa

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cầu thang VT03

LxW 1118x14mm
Phụ kiện 25mm
Vật liệu Sắt đặc
Cán trơn Răng ngựa

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cầu thang VT06

LxW 1118x50mm
Phụ kiện 101mm
Vật liệu Sắt đặc
Màu sắc đen saatin

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cầu thang VT07

140.333 

LxW 1118x40mm
Côn 101mm
Củ tứ giác 25mm
Cán nguội 292mm

Thanh lan can cầu thang

Thanh lan can cụm củ tròn QC01

LxW 1194x50mm
Phụ kiện 76mm
Vật liệu Sắt đặc
Màu sắc Nhiều màu

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business