Khung lan can sắt mỹ thuật

Khung cụm hoa sắt KS01

15.000 

Height 76/106cm
Trang trí 76x91cm
Vật liệu Sắt đặc
Màu sắc Đen

Khung lan can sắt mỹ thuật

Khung lan can cụm hoa KS02

13.000 

H x W 1112x228mm
Trang trí Cụm hoa
Vật liệu Sắt đặc
Màu sắc Đen

Khung lan can sắt mỹ thuật

Màu sắc kim loại Vina TPK

Chúng tôi có thể sơn và tạo nhiều màu khác nhau cho sản phẩm, tuỳ ý các nhà phân phối lựa chọn. Bởi vì cách gọi của kim loại khác nhau nên Vina TPK chỉ lấy mẫu đơn giản và không đặt tên

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business