Hoa U

Hoa U U002

25.000 

LxW 625x320mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Hoa U

Hoa U U003

22.000 

LxW 270x140mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Hoa U

Hoa U U004

25.000 

LxW 360x165mm
Kiểu dáng Uốn cong
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Hoa U

Hoa U U005

25.000 

LxW 425x260mm
Kiểu dáng Hình giọt nước
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

SẮT MỸ THUẬT THÔ

Hộp chữ thọ HCT01

10.000 

LxWxH 20x40x1100mm
Kiểu dáng Hộp chữ thọ
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

SẮT MỸ THUẬT THÔ

Hộp chữ thọ HCT02

10.000 

LxWxH 20x40x1000mm
Kiểu dáng Hộp chữ thọ
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

SẮT MỸ THUẬT THÔ

Hộp chữ thọ HCT03

10.000 

LxWxH 20x40x1100mm
Kiểu dáng Hộp chữ thọ
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

SẮT MỸ THUẬT THÔ

Hộp chữ thọ HCT04

10.000 

LxWxH 40x40x1200mm
Kiểu dáng Hộp chữ thọ
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Lan can cụm hoa

Lan can cụm hoa TH001

32.000 

LxW 860x155mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Lan can cụm hoa

Lan can cụm hoa TH002

18.000 

LxW 860x235mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Lan can cụm hoa

Lan can cụm hoa TH004

13.000 

LxW 860x250mm
Phụ kiện Cụm hoa
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Lan can cụm hoa

Lan can cụm hoa TH005

16.000 

LxW 860x250mm
Phụ kiện Cụm hoa C, hoa đúc
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business