Hoa C

Hoa C C003

32.000 

LxW 240x150mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C004

32.000 

LxW 325x225mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C005

32.000 

LxW 140x96mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C006

30.000 

LxW 149x100mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C007

30.000 

LxW 160x108mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C008

22.000 

LxW 110x65mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C009

30.000 

LxW 130x65mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Hoa sắt S cán đuôi cá

5.000 

Dài 180-320mm
Phụ kiện Cụm hoa
Vật liệu Thép đặc
Ngoại hình Thô

Hoa T

Hoa T T001

22.000 

LxW 390x85mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Hoa T

Hoa T T002

22.000 

LxW 350x130mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Hoa T

Hoa T T003

25.000 

LxW 475x210mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Hoa U

Hoa U U001

22.000 

LxW 410x140mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt hộp vuông
Ngoại hình Thô

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business