Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H024

LxW 860x285mm
Phụ kiện Hoa C, hoa S, hoa tròn đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt mỹ thuật RO001-016

8.000 12.999 

Gồm RO.001, RO.001A, RO.004, RO.005, RO.061
Phụ kiện Cụm hoa
Vật liệu Thép đặc
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt mỹ thuật RO017

3.000 40.000 

Gồm RO.017, RO.018, RO.020, RO.024, RO.025
Phụ kiện Cụm hoa
Vật liệu Thép đặc
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt mỹ thuật RO244

24.000 

LxW 512x512mm
Phụ kiện Cụm hoa
Vật liệu Thép đặc
Ngoại hình Thô

3.200 13.000 

Mã sản phẩm KO.101, KO.122, ....
Hoa văn Qủa trám, giỏ xoay, quả rọ
Vật liệu Sắc đặc
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C001

30.000 

LxW 112x85mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

30.000 

W1xLxW2 110x420x235mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

25.000 

LxW 155x123mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

22.000 

LxW 395x290mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

30.000 

W1xLxW2 100x450x220mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

22.000 

LxW 160x125mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Hoa C

Hoa C C002

30.000 

LxW 150x120mm
Kiểu dáng Hoa C
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business