Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H001

22.000 

LxW 720x360mm
Phụ kiện Cụm C, hoa tròn đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H002

18.000 

LxW 860x370mm
Phụ kiện Cụm C, hoa tròn đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H003

11.000 

LxW 860x295mm
Phụ kiện Cụm C, hoa tròn đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H004

22.000 

LxW 860x250mm
Phụ kiện Cụm hoa
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H005

LxW 860x290mm
Phụ kiện Lá và hoa đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H006

19.000 

LxW 860x160mm
Phụ kiện Hoa vuông, hoa tròn đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H007

12.000 

LxW 860x260mm
Phụ kiện Cụm C, hoa tròn đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H008

3.000 

LxW 860x230mm
Phụ kiện Hoa C, hoa đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H010

9.000 

LxW 860x250mm
Phụ kiện Cụm C, hoa đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H011

LxW 860x300mm
Phụ kiện Hoa đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H012

9.000 

LxW 860x185mm
Phụ kiện Hoa S, hoa L
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Cụm hoa sắt mỹ thuật

Cụm hoa sắt H013

3.000 

LxW 860x240mm
Phụ kiện Lá và hoa đúc
Vật liệu Sắt rỗng
Ngoại hình Thô

Xem vị trí
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Zalo Business